در هفتمین روز لیگ بازی های رایانه ای سال ۱۳۹۷ رقابت ها همچنان با شور و هیجان خاصی در حال پیگیری است. بازی های Clash royal و پسر خوانده با مشخص شدن قهرمانان به اتمام رسید اما همچنان رقابت های QUIZ OF KINGS, PES و FIFA در حال برگزاری است. رقابت های بازی FIFA کنسول پلی استیشن که امسال بیشترین شرکت کننده را دارد، در شانزده براکت پیگیری می شود و روز دوم خودش را تجربه می کند. بازی PES کنسول XBOX 360 به مراحل نهایی خود نزدیک می شود که برنده ی این دسته به هشت نفر نهایی PES می پیوندد.

مرکز خرید